شماره پنجم - فروردین 1399

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سرتیترها:
قتل بنام غیرت - کتایون یاسان
اسطوره و اسطوره شناسی - علی نظری
قرنطینه زندگی - نگین قربانی
شعر در بند - فاطمه موسوی

نوشته‌های کوتاه:
کتاب فروردین - محمدامین عبیدی قمی
واژه فروردین - محمدامین عبیدی قمی
توئیت فروردین

برای دریافت نسخه با کیفیت بالاتر به تلگرام چرخه رجوع کنید: https://t.me/Charkhe_ut