درباره نشریه

 

گروه چرخه در آبـان ماه 1397 با کوشـش چنـدی از دانشجویان پردیس فـارابی دانشگاه تهران تاسیس شد تا بتواند خط مقدم پاسخگویی به نیاز های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ایرانی باشد. ماهنامه چرخه در واقع یک ماهنامه مستقل دانشـجویی با محـوریت فرهنـگی اجتماعـی است

 

1 - باید توجه کرد که چرخه تنها سـعی دارد تا دلایـل مبـرم و خـالی از هرگونه شبه را برای وقایع مورد نظر نشر نماید و نتیجه گیری هدایت شده و تبلیغاتی ای نخواهد داشت

2 - در باب استقلال نشریه ، باید خاطر نشان کرد که چرخـه بـرای ارائه مسائل خارج از جناح بندی ها و احزاب تاسیس شده و تا جایی که امکان داشته باشد، تلاش خواهیم کرد که درگیر منجلاب تحریف و تبلیغ در قالب نقد و بررسی نشویم