پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانیم نسخه های نو ماهنامه را تهیه کنیم؟

برای دریافت نسخه های الکترونیکی:
1) تلگرام چرخه
2) همین سامانه

برای دریافت نسخه های فیزیکی:
1) پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران
2) دانشگاه های دیگر در صورت درخواست اضافه خواهند شد.

چگونه می‌توانیم عضو گروه چرخه شویم؟

1) عضویت در همین سامانه و ارسال پیام از طریق پشتیبانی (پاسخ دهی سریعتر).
2) ارسال پیام از طریق تلگرام به مدیرمسئول ماهنامه (با کمی تاخیر) : @Fateme_mousaviiiiii