استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره چهارم ماهنامه مستقل چرخه.

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره چهارم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 همانند ماه های پیشین، شماره ای نو از ماهنامه چرخه (شماره 4 - بهمن ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.


پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران

پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران