راهنمای نویسندگان

ساختار نوشته

1- فایل نوشته حتما باید به شکل ورد (Word) باشد. هیچ نوع فرمتی به جز .docx قابل پذیرش نیست.

2- به جز مورد ذکر شده در بند 7 تمامی نوشته باید به رنگ سیاه باشد.

3- فونت تمامی نوشته بایستی بی‌نازنین و اندازه‌ی آن باید 14 باشد. تنها مواردی که قرار است تیتر قرار بگیرند می‌توانند به صورت برجسته (بلد) باشند. باقی متن باید به شکل غیربرجسته و بدون آندرلاین و خمیدگی (ایتالیک) باشد. فونت بخش‌های انگلیسی بایدTimes New Roman  و اندازه‌ی آن 14 باشد.

4- فاصله‌ی بین تمامی خطوط یک بند (پاراگراف) باید 1.15 باشد. بدیهی است که فاصله‌ی بین بندها توسط خود ورد تنظیم می‌شود و نیازی به تغییر آن نیست.

5- ترتیب استفاده از علائم نگارشی در نوشته به صورت: "واژه + علامت نگارشی + فاصله + واژه‌ی بعدی" است.

6- تمامی نیم‌فاصله‌ها در نوشته باید از طریق دکمه‌های Cntrl + Shift + 2 ایجاد شوند. در صورت نوشتن با گوشی همراه؛ به وسیله‌ی نیم‌فاصله‌ای که در کیبورد گوشی جاگذاری شده می‌توانید نیم‌فاصله را ایجاد کنید.

7- در صورت نیاز به برجسته شدن یا تغییر رنگ یک واژه هنگام انتشار متن در شماره (به دلیل مهم بودن در نوشته یا هر دلیل دیگر) رنگ آن واژه یا واژگان را به قرمز تغییر دهید. بدیهی است که این کار شما تنها پیشنهاد است و هیچ الزامی مبنی بر اینکه واژه‌های مورد نظر شما هنگام انتشار تغییر رنگ داده باشند نیست.

8- برای افزودن پی‌نوشت به متن از خود برنامه‌ی Endnote استفاده کنید و در صورت نداشتن این برنامه با در پرانتز قرار دادن عدد در پایان کلمه یا جمله‌ای که نیاز به پی‌نوشت دارد، پی‌نوشت خود را با نوشتن عدد ذکر شده در پرانتز؛ پایان مطلب در یک صفحه‌ی جداگانه که تنها به پی‌نوشت‌های مطلب اختصاص دارد بنویسید.

9- تعداد کلمات نوشته دارای محدودیت خاصی نیست. قابل ذکر است که در صورت طولانی بودن نوشته (بالای دو هزار کلمه) نویسنده باید آمادگی چند بخش کردن نوشته‌ی خود برای انتشار در چند شماره را داشته باشد.

10- استفاده از جدول و عکس در نوشته محدودیتی ندارد. شایان ذکر است که استفاده از عکس قرارداده شده در نوشته هنگام انتشار الزامی نیست و تنها به معنای پیشنهاد به سردبیر و صفحه‌آرای نشریه است.

11- در صورت داشتن پیشنهاد برای چگونگی طراحی و صفحه‌آرایی مطلب در پایان نوشته صفحه‌ای جداگانه را به این امر اختصاص دهید.


درون‌مایه‌ی نوشته

1- زبان نوشته می‌تواند به صورت فارسی یا غیرفارسی باشد. دو زبان انگلیسی و عربی نیازی به برگردان ندارند ولیکن در صورتی که زبان نوشته غیرفارسی دیگری باشد باید برگردان (ترجمه) به زبان فارسی مطلب هم در فایل ارسالی موجود باشد.

2- به هیچ‌وجه نباید از واژگان غیرفارسی (واژگانی که در زبان فارسی دخیل شده‌اند مشمول این بند نمی‌شوند.)  در نوشته استفاده شود و تنها در صورتی که جایگزینی برای آن واژه وجود نداشته باشد استفاده از آن واژه مجاز است که باید در پرانتز و یا پی‌نوشت در ارتباط با آن واژه توضیحات به زبان فارسی داده شود.

3- در صورت استفاده از عکس در نوشته حتما بایستی منبع عکس ذکر شود.

4- برگردان مطالب غیرفارسی (خبر یا مقاله) با ذکر منبع منعی ندارد.