اخبار و اعلانات

معرفی کوتاه هشت عضو نوی هیئت نویسندگان چرخه.

نشریه چرخه سال تحصیلی نو را با معرفی هشت عضو جذب شده جدید خود از دانشگاه‌های: تهران، علوم پزشکی قم، صنعت نفت اهواز و صد البته پردیس فارابی دانشگاه تهران، آغاز می‌کند.با آغاز سال تحصیلی 1399- 1400 و در ادامه دوره دوم ماهنامه. شماره هشتم و نهم نشریه با انتشار اولین آثار از این عزیزان همراه خواهد بود.* باید توجه داشته باشید که شش نفر از اعضای نو از ورودی های 1398 بوده، همچنین از رشته های گوناگون و دانشکده ها ودانشگاه های مختلف تهران و سراسر کشور، که خود تاکید بر علاقه چرخه برای همکاری با دانشجویان جوانتر و با روحیه و نقطه نظرات متفاوت دارد.* همچنین لازم به ذکر است ...

مطالعه بیشتر

چرخه تا هنگام بازگشایی دانشگاه ها بصورت الکترونیکی به فعالیت ادامه می دهد.

از هنگام بسته شدن دانشگاه های سراسر کشور در نتیجه شیوع ویروس کرونا (کووید19)، دو شماره (5: فروردین 1399 و 6: خرداد 1399) تا کنون منتشر شده اند.با توجه به تصمیم وزارت، تحقیقات و فناوری مبنی بر ادامه یافتن ترم آینده بصورت مجازی، هیئت تحریری ماهنامه چرخه تصمیم دارد تا بطور منظم هر ماه بر اساس رویه پیشین شماره های جدید ماهنامه را بصورت الکترونیکی در فضای مجازی (تلگرام) چرخه منتشر کند.

مطالعه بیشتر

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره چهارم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 همانند ماه های پیشین، شماره ای نو از ماهنامه چرخه (شماره 4 - بهمن ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره سوم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 25 آذر ماه 1398 همانند ماه های پیشین، شماره ای نو از ماهنامه چرخه (شماره 3 - آذر ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره یکم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 16 مهر ماه 1398 ، اولین شماره از ماهنامه چرخه (شماره 1 - مهر ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر