استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره یکم ماهنامه مستقل چرخه.

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره یکم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 16 مهر ماه 1398 ، اولین شماره از ماهنامه چرخه (شماره 1 - مهر ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.