چرخه امتیاز "نشریه حرفه‌ای" را دریافت کرد

چرخه امتیاز "نشریه حرفه‌ای" را دریافت کرد

15 بهمن ماه 1399 در طی برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، ضمن صدور مجوز نشریات گوناگون برای پردیس های مختلف از جمله پردیس فارابی، درخواست امتیاز حرفه نشریه چرخه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید شد.

صاحب‌امتیاز چرخه "محمدامین عبیدی قمی" در اینباره گفت:

 "خوشحالیم که توانسته ای پس از یک سال و نیم فعالیت بی وقفه و با تمامی سختی ها و شرایط ویژه این روزها (دوره کرونا) موفقیت های بسیاری از جمله دریافت امتیاز حرفه ای را کسب کنیم و حداقل دانشجویان پردیس فارابی را با تمامی اوضاع سخت این پردیس برای امور فرهنگی سربلند نماییم. انشالله به امید موفقیت بیشتر برای همه نشریات پردیس فارابی و نشریات فرهنگی-اجتماعی دانشگاه تهران."

لینک خبر سامانه فرهنگی دانشگاه تهران در اینباره