استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره سوم ماهنامه مستقل چرخه.

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره سوم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 25 آذر ماه 1398 همانند ماه های پیشین، شماره ای نو از ماهنامه چرخه (شماره 3 - آذر ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.