قربانیان خاموش

نوع مقاله : بلند

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

«اگر به پلیس بگویی، عکس‌ها و فیلم‌هایت را پخش می‌کنم. اگر شکایت کنی، آبروی خانوادگی‌مان می‌رود. اگر پوشش درستی داشتی، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. معلوم نیست با رفتارت چطور تحریکش کردی که مجبور به این کار شده!»
چه جملات تلخ و آشنایی! سال‌هاست مسئله‌ی تجاوز در ایران مورد توجه بوده و افراد گوناگون از دسته‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا آن را ریشه‌یابی کنند اما هربار با پنهان کردن صورت مسئله و با این توجیه که «کرم از خود درخته» بر صورت مسئله پوشش گذاشته می‌‌شود. حال آیا واقعاً کرم از خود درخت است؟!

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات