تاریخچه‌ای از کاپیتالیسم

نوع مقاله : بلند

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

اغلب از کاپیتالیسم یا نظام سرمایه‌داری به‌عنوان یکی از عوامل مهم در پیشرفت تکنولوژی و صنعت یاد می‌شود. در دوران مدرن، کاپیتالیسم کم‌وبیش در اکثر کشور‌ها حاکم است. اقتصاد جامعه در این سیستم توسط مالکیت خصوصی عوامل تولید کنترل می‌شود. انتقادات زیادی به کاپیتالیسم وارد شده و باید دانست که به‌هیچ‌وجه یک سیستم کامل و بی‌نقص نیست. ولی نمی‌توان منکر نقش آن در پیشرفت صنعت شد. بررسی دقیق این سیستم و پرداختن به انتقادات وارد شده به آن، خصوصاً توسط نظام سوسیالیستی، کاری بس زمان‌بر و مفصل است که خود نیازمند مطلبی جداست و اگر عمری بود به آن خواهیم پرداخت. در این مطلب به تاریخچه و اتفاقات قبل از کاپیتالیسم، نظام‌هایی که قبل از آن به وجود آمدند و عواملی که در پیدایش آن در تمدن غرب نقش داشتند می‌پردازیم.

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات