مصاحبه با دکتر علی منتظری

نوع مقاله : بلند

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دکتر علی منتظری زاده‌ی 1337 در شهر قم، از دانشمندان برتر ایران و جهان به حساب می‌آیند و ما در نشریه‌ی چرخه افتخار این را داشتیم که بتوانیم با ایشان مصاحبه‌ای داشته باشیم و از سخنان ایشان بهره ببریم.
دکتر منتظری هم‌اکنون ریاست پژوهشکده‌ی علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی را بدست دارند و از چهره‌های ارزشمند کشور در زمینه‌ی پژوهش به حساب می‌آیند.

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات