آیا زمان اجرای دولت الکترونیک فرا نرسیده؟

نوع مقاله : بلند

نویسنده

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

از زمان شیوع کرونا و لزوم توجه به سلامت کارمندان و تعطیلی ادارات و بانک‌ها، بسیاری از مردم، کارشناسان، کارمندان و خانواده‌های آنان ‌گفته‌هایی را مطرح کردند و مطالباتی داشتند. از سویی، دولت فعال ماندن چرخ اقتصاد را لازم می‌دید و حضور و فعالیت کارمندان در محل کار را ضروری تلقی می‌کرد از سویی دیگر، کارمندان و خانواده‌های آن‌ها سلامتی را مهم‌تر از چرخ اقتصاد می‌دانستند و تعطیل نکردن ادارات و بانک‌ها را عامل شیوع و انتقال ویروس کرونا در کشور. هرروز این بحث‌ها و استدلال‌های دو طرف ماجرا را بین بسیاری از افراد می‌شنویم و به این فکر می‌کنیم که بالاخره چرخ اقتصاد مهم‌تر است یا چرخ سلامتی مردم؟

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات