زبان انگلیسی در گذر زمان

نوع مقاله : بلند

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار سعی در بررسی چرایی تحول عظیمی که در زبان انگلیسی رخ داد، دارم. در حال حاضر، اکثریت مردم جهان با این زبان آشنایی زیادی دارند و اگر غیر این باشد دست کم اطلاعاتی چند از آن دارند. این زبان امروزه زبانی شده که افراد جهان برای مکالمات خود برمی‌گزینند و تا حدودی هم انتخاب آن بسیار هوشمندانه‌تر از سایر زبان‌های اروپایی بوده؛ چراکه از بسیاری جهات ساده‌فهم‌تر است و صحبت کردن و خواندن آن نیز از بسیاری جهات راحت‌تر است. گوناگونی فراوان واژگان و تغییرات اساسی که از آغاز آورده‌شدن این زبان به جنوب بریتانیا (که امروز این منطقه را انگلیس می‌خوانیمش)، بسیار بوده. این حد تحول و چندگانگی در یک زبان بسیار غیرطبیعی است. از مهمترین عوامل این تغییرات طی نبردی شکل گرفت که پس از آن نه تنها زبان، بلکه ساختار اجتماعی انگلستان برای همیشه تغییر یافت.

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات