درباره ستمگری

نوع مقاله : بلند

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

با نگاه به جهان، رنجی آشکار را می‌بینیم که نسل‌به‌نسل بر دوش همه‌ی موجودات، و نه فقط انسان، حمل شده‌است اما منشا این بدبختی ذاتی چیست؟ طبق اظهارات کسانی که خود را پرچم‌دار خدایی توانا و قدرتمند می‌دانند این ناشی از یک نیروی اهریمنی و دشمن بشریت است. در این صورت، این تظاهرکنندگان منشا و راه ارتباطی خوبی هستند و فرمان آنان تنها راه خلاصی است چراکه مطابق خواست خداست. درحقیقت، در این صحرای بی‌آب‌وعلف زندگی نیز انسان، با دیدن سراب، به سمت این توهم می‌شتابد. همچنین حیوانی گرسنه در سرمای زمستان با دیدن تکه گوشتی شادمان می‌شود بی‌خبر از تله‌ای که در پس این خبر خوش است. دشمن دیرین این ناجیان، عقل، به انسان هشدار این تله را می‌دهد. تا زمانی که انسان این خوش‌بینی نجات را به حقیقت تله ترجیح می‌دهد در خطر نابودی است.

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات