نسخه کامل نوشته ها

نوع مقاله : شماره کامل

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعتی قم

چکیده

!: فایل برکشنی (Interactive) است. برنامه‌های آپدیت شده‌ای که توانایی خواندن فایل برکنشی دارند بکار ببرید.

سرنوشته ها:
چرا برادر خود را نمی‌شناسیم؟ | فاطمه سادات موسوی
42°37 شمالی ۴۵°۱۹ شرقی | الهه افخمی
انقلاب اسلامی و طالبان | نوید قربانی
نوشته های ایستا:
شوخ از بازکنیم | نگین قربانی

کلیدواژه‌ها