موضوعات = هنری
تعداد مقالات: 5
1. روحوضی - شکارچیان

دوره 3، شماره 14، فروردین 1400

نگین قربانی


2. روحوضی - قهوه چینی

دوره 2، شماره 13، اسفند 1399

نگین قربانی


3. روحوضی - اپرای ازدواج فیگارو

دوره 2، شماره 12، بهمن 1399

سید امیر حسین ناظمی


4. روحوضی - مستند اورشلیم ۲۰۱۳

دوره 2، شماره 11، دی 1399

محمدامین عبیدی قمی


5. بازگشت به پیشرفت

دوره 2، شماره 11، دی 1399، صفحه 3-8

سید امیر حسین ناظمی