نسخه کامل نوشته‌ها

نوع مقاله : شماره کامل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعت نفت اهواز

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

!: فایل برکشنی (Interactive) است. برنامه‌های آپدیت شده‌ای که توانایی خواندن فایل برکنشی دارند بکار ببرید.

سرنوشته ها:

پسرف مردم سالاری | امیرحسین ناظمی
کنشگری اجتماعی | فاطمه سادات موسوی


نوشته های ایستا (کوتاه):
روحوضی: پادکست - اقتصاد ایران در گذار از بحران | نوید قربانی

کلیدواژه‌ها