دوره و شماره: دوره 3، شماره 17، شماره اصلی، تیر 1400 

شماره کامل

نسخه کامل نوشته‌ها

سید امیر حسین ناظمی؛ نوید قربانی؛ فاطمه سادات موسوی


بلند

پس‌رفت مردم‌سالاری

صفحه 3-7

سید امیر حسین ناظمی


کنشگری اجتماعی

صفحه 9-17

فاطمه سادات موسوی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره اصلی مهر 1400 شماره اصلی شهریور 1400 شماره اصلی مرداد 1400 شماره اصلی تیر 1400 شماره اصلی خرداد 1400 شماره اصلی اردیبهشت 1400 شماره اصلی فروردین 1400