ورود بانوان ممنوع (بررسی وضعیت قانونی کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری)

نوع مقاله : بلند

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

با هر بار نزدیک شدن به بازه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، معنای دقیق رجل و مباحث پیرامون آن از گذشته تا به حال مورد توجه قرار گرفته و پس از انتصاب رئیس‌جمهور جدید مرد این مباحث نیز به فراموشی سپرده می‌شود.
از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون حضور کم‌رنگ و اندک بانوان در به‌دست آوردن جایگاه‌ها و مناصب سیاسی و اجتماعی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. چنان که از میان ۵۹۲ نفری که برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ داوطلب شده‌اند، تنها ۴۰ نفرشان زن هستند. بنابراین خانم‌ها بعضاً در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند اما تابه‌امروز در جمهوری اسلامی ایران صلاحیت هیچ زنی برای ریاست‌جمهوری تایید نشده‌است.

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات