نسخه کامل نوشته ها

نوع مقاله : شماره کامل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعت نفت اهواز

2 دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

!: فایل برکشنی (Interactive) است. برنامه‌های آپدیت شده‌ای که توانایی خواندن فایل برکنشی دارند بکار ببرید.

سرنوشته ها:
تئوری ارزش کار | امیرحسین ناظمی
صنعت سانسور | فرشاد گودرزی

کلیدواژه‌ها