دانشگاهِ ایران

نوع مقاله : بلند

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

شواهد به‌جا‌مانده نشان می‌دهد که مراکز فرهنگی و علمی مشابه دانشگاه‌های امروزی در دوران باستان، در تمدن‌های مشرق‌زمین، به‌وفور یافت می‌شده و در غرب نیز به این مسئله توجه شده‌است (وجود مراکز فلسفی مانند آکادمی افلاطون در یونان). در ایران نیز با توجه به پیشرفت فرهنگی در دوران باستان مراکز علمی همچون جندی‌شاپور و فرهنگستان نصیبین وجود داشته‌اند. فرهنگستان نصیبین شامل اساتیدی می‌شد که از آتن رانده شده‌بودند و به مطالعه‌ی علومی چون ریاضی و نجوم می‌پرداختند. در جندی‌شاپور نیز مطالعه‌ی علوم و ترجمه‌ی کتاب‌های زیادی از سانسکریت و یونانی به پهلوی صورت می‌گرفت و می‌توان ترجمه‌ی همین کتاب‌ها از پهلوی به عربی را شاهدی بر اهمیت این مرکز در ورود علوم به تمدن اسلامی دانست.  ......
 
...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات